Парадак звароту грамадзян і юр. асоб

Закон Рэспублікі Беларусь 18 ліпеня 2011 г. № 300-З Пра звароты грамадзян і юрыдычных асоб
Агульныя палажэнні
 • Артыкул 1. Асноўныя тэрмiны, якiя выкарыстоўваюцца ў гэтым Законе, i iх азначэннi

  Для мэт гэтага Закона выкарыстоўваюцца наступныя асноўныя тэрміны і іх азначэнні:

  • зварот - індывідуальныя або калектыўныя заява, прапанова, скарга, выкладзеныя ў пісьмовай, электроннай ці вуснай форме;
  • заява - хадайніцтва аб садзейнічанні ў рэалізацыі правоў, свабод і (або) законных інтарэсаў заяўніка, не звязанае з іх парушэннем, а таксама паведамленне аб парушэнні актаў заканадаўства, недахопах у працы дзяржаўных органаў, іншых арганізацый (службовых асоб) (далей, калі не вызначана іншае, - арганізацыя), індывідуальных прадпрымальнікаў;
  • прапанова - рэкамендацыя па паляпшэнню дзейнасці арганізацый, індывідуальных прадпрымальнікаў, ўдасканаленні прававога рэгулявання адносін у дзяржаўным і грамадскім жыцці, вырашэнню пытанняў эканамічнай, палітычнай, сацыяльнай і іншых сфер дзейнасці дзяржавы і грамадства;
  • скарга - патрабаванне аб узнаўленні правоў, свабод і (або) законных інтарэсаў заяўніка, парушаных дзеяннямі (бяздзейнасцю) арганізацый, грамадзян, у тым ліку індывідуальных прадпрымальнікаў (далей, калі не вызначана іншае, - грамадзянін);
  • заяўнік - грамадзянін або юрыдычная асоба, якія падалі (якія падаюць) зварот;
 • Артыкул 2. Сфера дзеяння гэтага Закона
  1. Дзеянне гэтага Закона распаўсюджваецца на звароты грамадзян і юрыдычных асоб, у тым ліку якія паступілі ад юрыдычных асоб, на якія ўскладзены функцыі рэдакцый сродкаў масавай інфармацыі, за выключэннем зваротаў, якія падлягаюць разгляду ў адпаведнасці з заканадаўствам аб канстытуцыйным судаводстве, грамадзянскім, грамадзянскім працэсуальным, гаспадарчым працэсуальным, крымінальна-працэсуальным заканадаўствам, заканадаўствам, якое вызначае парадак адміністрацыйнага працэсу, заканадаўствам аб адміністрацыйных працэдурах, зваротаў работніка да наймальніка, а таксама іншых зваротаў, у дачыненні да якіх заканадаўчымі актамі ўстаноўлены іншы парадак іх падачы і разгляду.
  2. Дзеянне гэтага Закона не распаўсюджваецца на перапіску дзяржаўных органаў пры выкананні імі функцый, ускладзеных на іх нарматыўнымі прававымі актамі.
Парадак падачы і разгляду зваротаў
 • Патрабаванні, што прад'яўляюцца да электронных зваротах:

  Патрабаванні, што прад'яўляюцца да электронных зваротах:

  1. Звароты выкладаюцца на беларускай і рускай мове;
  2. Электронныя звароты грамадзян павінны ўтрымліваць: назву і (або) адрас арганізацыі альбо пасаду асобы, якім накіроўваецца зварот; прозвішча, уласнае імя, імя па бацьку (калі такое маецца) або ініцыялы грамадзяніна, адрас яго месца жыхарства (месца знаходжання); выкладанне сутнасці звароту; асабісты подпіс грамадзяніна (грамадзян); адрас электроннай пошты заяўніка.
  3. Электронныя звароты юрыдычных асоб павінны змяшчаць: назву і (або) адрас арганізацыі альбо пасаду асобы, якім накіроўваецца зварот; поўнае найменне юрыдычнай асобы і яго месцазнаходжання; выкладанне сутнасці звароту; прозвішча, уласнае імя, імя па бацьку (калі такое маецца) або ініцыялы кіраўніка або асобы, упаўнаважанай ва ўстаноўленым парадку падпісваць звароты; асабісты подпіс кіраўніка або асобы, упаўнаважанай ва ўстаноўленым парадку падпісваць звароты; адрас электроннай пошты юрыдычнай асобы.
  4. Да электронных зваротах, якія падаюцца прадстаўнікамі заяўнікаў, павінны прыкладацца копіі дакументаў, якія пацвярджаюць іх паўнамоцтвы.
  5. У выпадку, калі дапушчальнымі фарматамі прымацоўваюцца дакументаў і (або) звестак, названых у абзацы чацвёртым часткi першай гэтага пункта, у электронным выглядзе і іх графічных вобразаў.
  6. Электронныя звароты павінны быць разгледжаны не пазней за 15 дзён, а звароты, якія патрабуюць дадатковага вывучэння і праверкі, - не пазней за адзін месяц з дня, наступнага за днём рэгістрацыі звароту.
  7. Звароты могуць быць пакінутыя без разгляду па сутнасці, калі:
  8. зварот выкладаецца не на беларускай або рускай мове; · Зварот грамадзяніна не змяшчае: назву і (або) адрас арганізацыі альбо пасаду асобы, якім накіроўваецца зварот; прозвішча, уласнае імя, імя па бацьку (калі такое маецца) або ініцыялы грамадзяніна, адрас яго месца жыхарства (месца знаходжання); выкладанне сутнасці звароту; · Зварот юрыдычнай асобы не змяшчае: поўнае найменне юрыдычнай асобы і яго месцазнаходжання; выкладанне сутнасці звароту; прозвішча, уласнае імя, імя па бацьку (калі такое маецца) або ініцыялы кіраўніка або асобы, упаўнаважанай ва ўстаноўленым парадку падпісваць звароты; · Тэкст звароту не паддаецца чытанню. У звароце дапушчана ўжыванне нецэнзурных альбо абразлівых слоў ці выразаў; · Да навяртання, які падаецца прадстаўніком заяўніка, ня прыкладаюцца дакументы, якія пацвярджаюць паўнамоцтвы прадстаўніка; · Зварот падлягае разгляду ў адпаведнасці з заканадаўствам аб канстытуцыйным судаводстве, грамадзянскім, грамадзянскім працэсуальным, гаспадарчым працэсуальным, крымінальна-працэсуальным заканадаўствам, заканадаўствам, якое вызначае парадак адміністрацыйнага працэсу, заканадаўствам аб адміністрацыйных працэдурах, звароты з'яўляюцца зваротамі работніка да наймальніка альбо ў адпаведнасці з заканадаўчымі актамі ўстаноўлены іншы парадак падачы і разгляду такіх зваротаў; · Звароту ўтрымліваюць пытанні, рашэнне якіх не адносіцца да кампетэнцыі ААТ «Нафтазаводмантаж»; · Прапушчаны без уважлівай прычыны тэрмін падачы скаргі; · Заяўнікам пададзены паўторны зварот і ў ім не змяшчаюцца новыя абставіны, якія маюць значэнне для разгляду звароту па сутнасці; · З заяўнікам спынена перапіска па выкладзеных у звароце пытаннях.
  9. Заяўнік мае права адклікаць свой зварот да разгляду яго па сутнасці шляхам падачы адпаведнай пісьмовай заявы.
  10. Заяўнік мае права абскарджваць адказ ААТ «Нафтазаводмантаж» на зварот або рашэнне аб пакіданні іх без разгляду па сутнасці.